1. جمله قصار – کارآفرینی – 3

  4 سپتامبر 2012 توسط امین

  به کارآفرینان: اگر می خواهید کاری را انجام دهید، هم اکنون اقدام کنید؛ وگرنه پشیمان خواهید شد.


 2. جمله قصار – کارآفرینی – 2

  27 آگوست 2012 توسط امین

  من قانع شده‌ام که نیمی از آن‌چه کارآفرینان موفق را از ناموفق‌ها متمایز می‌کند پشتکار است.


 3. جمله قصار – کارآفرینی – 1

  19 آگوست 2012 توسط امین

  هیچ چیز در دنیا بدون پافشاری حاصل نمی‌شود. به هوش فکر نکنید؛ هیچ چیز عمومی‌تر از مردان ناموفق باهوش نیست، اگر به نبوغ اشاره می‌کنید در اشتباهید؛ نبوغ بی‌حاصل تقریبا تبدیل به یک ضرب‌المثل شده است. شاید بگویید تحصیلات؛ اما جهان پر از دانش‌آموختگان فراموش شده است؛ فقط شعار “پافشاری کنید” راه حل است و همیشه هم راه حل مشکلات نژاد بشر خواهد بود.


 4. جمله قصار – آغاز

  13 آوریل 2012 توسط امین

  امروز دست به کار شوید، نه فردا. هرکاری را باید دیروز آغاز می کردید. هرچه زودتر شروع کنید، زمان بیشتری برای اشتباه کردن دارید.