جمله قصار – کارآفرینی (۳)

۲۹ مرداد ۱۳۹۱ توسط امین

به کارآفرینان: اگر می خواهید کاری را انجام دهید، هم اکنون اقدام کنید؛ وگرنه پشیمان خواهید شد.

To any entrepreneur: if you want to do it, do it now. If you don’t, you’re going to regret it.


بدون دیدگاه »

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *